May 9, 2009

譚公誕2009


好耐冇同一班同事出去影相,上星期同事KONG叫我一齊去筲箕灣影譚公誕,其實開頭都唔知係咩黎,以為只係得舞獅舞龍,點知去到原來真係有好多野睇。影完東大街,成班人行左去船廠又影影影影。。。最後大家去左鯉景灣嘆咗個LUNCH,估唔到一個朝早就玩到謝哂,食完個個仲攰到訓著!

本來已經夠攰La,我同Hilda返屋企搭到大圍轉車站,竟然仲走左去買單車(其實想買好耐,不過一路得個講字)!結果兩個人「轉車」踩番屋企,我諗最貴都係呢程車........

0 意見:

Post a Comment