Oct 3, 2009

Sandy & Ray same day slideshow


啱啱係10月2日影完sandy & ray既婚禮,其實之前一直都係同佢地係電話聯絡,直至結婚當日朝早先見,不過好開心好快就好熟絡,而且好多謝佢地咁信我找我影相。當日成個婚禮都好順利同感動,同佢地影左好多靚相,我同hilda仲整左一條slideshow比佢地當晚播,不過播既時候佢地2個實在於太忙所以都睇唔到,我知道佢地好想睇番,所以係呢度補番,希望佢地同大家都鍾意la!(至於執好左既相幾時有得睇呢就要等下啦!!!)

0 意見:

Post a Comment