May 2, 2010

My Shootsac bagshootsac lens bag 呀!見過好多外國攝影師用佢,有左佢做野可以方便d!最緊要多謝Hilda送我這件生日禮物!Thx~

0 意見:

Post a Comment